واردات از چین و صادرات

واردات از چین و صادرات

خبر منتشر شده ازدفتر گمرک در بخش صادرات از سوی معاون مدیر کل این دفتر که در پی آن 15 قسمت گمرکی ایران به صدور مجوز های لازم جهت ورود کالا به صورت موقت مجاز می باشند با مخالفان و موافقانی در این عرصه روبه رو شده است در حال حاضر گمرک استانهای یزد،گمرک فرودگاه بین المللی ،بندر لنگه ،بندر عباس ،شیراز و بندر انزلی بیش از سایر گمرکات در این مورد فعالند اختیار صدور این مجوز ها به گمرک بندر لنگه تنها جهت کارتن برای بسته بندی تره بار می باشد و فرودگاه بین المللی نیز در موردورود طلا به صورت موقت اختیار دارد سایرگمرکات در ورود موقت شامل سمنان ،مشهد ، اصفهان ،ارومیه،قزوین، تهران ،نوشهر ،تبریز و شهید باهنر می باشند در مورد واردات از چین و واردات از ترکیه اخباری منتشر شده که در صورت تایید این خبرها از سوی اتاق بین المللی و اتاق ایران و چین به زودی به اطلاع می رسانیم