اعلام نرخ پایه صادراتی وکیوم باتوم، انواع حلال، وکیوم سلاپس، ایزوریسایکل، نفت گاز و … توسط سازمان توسعه تجارت

اعلام نرخ پایه صادراتی وکیوم باتوم، انواع حلال، وکیوم سلاپس، ایزوریسایکل، نفت گاز و … توسط سازمان توسعه تجارت